Prefabrykacja urządzeń elektrycznych

OFERTA FIRMY

Zakład Prefabrykacji Urządzeń Elektrycznych "PREFEL" zajmuje się produkcją:

- rozdzielnic niskiego napięcia dla budownictwa mieszkalnego,

- rozdzielnic niskiego napięcia dla obiektów przemysłowych,

- rozdzielnic niskiego napięcia dla stacji transformatorowych,

-szaf sterowniczych

- baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej

- szafy rozdzielcze niskiego napięcia dla budownictwa mieszkalnego

- szafy rozdzielcze niskiego napięcia dla potrzeb przemysłowych

- szafy rozdzielcze niskiego napięcia dla stacji transformatorowych

- szafy sterownicze oświetlenia ulicznego

- szafy sterownicze dla sterowania procesami technologicznymi oczyszczalni ścieków

- rozdzielnice średniego napięcia do 20kV

- osprzętu odgromowego - złącza kablowe

- szafki budowlane (25A-250A)

- szafki licznikowe dla budownictwa mieszkaniowego

- tablice licznikowe piętrowe dla budownictwa wielorodzinnego

- piętrowego (np.: ZLP-3/C) - skrzynki rozdzielcze w wykonaniu Ex.

Wyżej wymienione urządzenia elektroenergetyczne wykonywane są wg dokumentacji dostarczonych przez zamawiającego, lub wg dokumentacji i projektów opracowanych przez Firmę"PREFEL".

Firma prowadzi również sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych. Przy każdej transakcji stosujemy zasadę negocjacji cen oferowanych usług